Lấy tin tự động Đồng Tuấn

Tạo nguồn cấp dữ liệu full text từ nguồn rss hoặc trang web URL
Tùy Chọn
Limit: 10

Hướng dẫn

 • Nhập URL nguồn cấp dữ liệu hoặc URL rss của trang cấp tin và nhấp vào ' Tạo nguồn tin Full Text '
 • Nếu nguồn cấp được tạo thành công, sao chép URL từ thanh địa chỉ của trình duyệt của bạn và sử dụng nó trong trình đọc tin của bạn hoặc ứng dụng
 • Thông tin

  Phiên bản FULL-TEXT-RSS 3.5

  Mã nguồn được chỉnh sửa bởi [email protected]

  Hỗ trợ

  Trang chủ: Đồng Tuấn Nếu bạn cần sự giúp đỡ . Bạn cũng có thể gửi Mail cho chúng tôi.

  Cảm ơn!